krzyżówka

resort

Określenie

resort

posiada 1 hasło:
Określenie

resort

posiada dodatkowo 3 synonimy:
  • ministerium
  • ministerstwo
  • urząd