krzyżówka - religijny utwór muzyczny

Określenie

religijny utwór muzyczny

posiada 1 hasło
  • oratorium

Powiązane określenia posiadają 3 hasła

  • hymn
  • kantyk
  • kolęda