krzyżówka

ratunek

Określenie

ratunek

posiada 1 hasło:
Określenie

ratunek

posiada dodatkowo 5 synonimów:
  • ocalenie
  • odsiecz
  • uratowanie
  • wybawienie
  • zbawienie