krzyżówka

raptus

Określenie

raptus

posiada 1 hasło:
Określenie

raptus

posiada dodatkowo 5 synonimów:
  • gwałtownik
  • impetyk
  • narwaniec
  • nerwus
  • postrzeleniec