krzyżówka

radziecka wyrzutnia rakiet

Określenie

radziecka wyrzutnia rakiet

posiada 1 hasło: