krzyżówka - radziecka wyrzutnia pocisków rakietowych

Określenie

radziecka wyrzutnia pocisków rakietowych

posiada 1 hasło