krzyżówka - rąk w bezradności

Określenie

rąk w bezradności

posiada 1 hasło