krzyżówka

pycha, arogancja

Określenie

pycha, arogancja

posiada 1 hasło: