krzyżówka

przypuszczenie

Określenie

przypuszczenie

posiada 1 hasło:
Określenie

przypuszczenie

posiada dodatkowo 30 synonimów:
 • domniemanie
 • hipoteza
 • idea
 • intuicja
 • koncepcja
 • koncept
 • mniemanie
 • nadzieja
 • obliczenie
 • podejrzenie
 • pogląd
 • pragnienie
 • presumpcja
 • prognoza
 • proroctwo
 • przeczucie
 • przewidywanie
 • rachuba
 • spekulacja
 • sugestia
 • supozycja
 • teoria
 • teza
 • wiara
 • wizja
 • wniosek
 • wnioskowanie
 • wyobrażenie
 • założenie
 • zdanie