krzyżówka - przy nim zacumowana łódź

Określenie

przy nim zacumowana łódź

posiada 1 hasło