krzyżówka - przepowiednia odczytywana z układu kart

Określenie

przepowiednia odczytywana z układu kart

posiada 1 hasło