krzyżówka - przepasał się nim Jezus w czasie ostatniej wieczerzy