krzyżówka

prawowierny

Określenie

prawowierny

posiada 1 hasło:
Określenie

prawowierny

posiada dodatkowo 1 synonim:
  • ortodoksyjny