krzyżówka - pracownik odlewający czcionki monotypowe