krzyżówka - pozwala słyszeć doktorowi wnętrze pacjenta

Określenie

pozwala słyszeć doktorowi wnętrze pacjenta

posiada 1 hasło
  • stetoskop