krzyżówka - powinien go użyć kierowca po zakrapianej imprezie

Określenie

powinien go użyć kierowca po zakrapianej imprezie

posiada 1 hasło