krzyżówka - powierzchnia kuli ziemskiej zamieszkana przez zwierzęta