krzyżówka - poważanie, estyma

Określenie

poważanie, estyma

posiada 1 hasło