krzyżówka - potocznie o codziennej modlitwie

Określenie

potocznie o codziennej modlitwie (zdrobniale)

posiada 1 hasło