krzyżówka - posiadający bruzdki, rowki, zagłębienia, pokryty bruzdkami

Określenie

posiadający bruzdki, rowki, zagłębienia, pokryty bruzdkami

posiada 1 hasło
  • bruzdkowany