krzyżówka - poręczenie zobowiązania wekslowego

Określenie

poręczenie zobowiązania wekslowego

posiada 1 hasło