krzyżówka

polemika

Określenie

polemika

posiada 1 hasło:
Określenie

polemika

posiada dodatkowo 5 synonimów:
  • debata
  • dyskurs
  • dyskusja
  • dysputa
  • kłótnia