krzyżówka

podobieństwo

Określenie

podobieństwo

posiada 1 hasło:
Określenie

podobieństwo

posiada dodatkowo 9 synonimów:
  • bliskość
  • izomorfizm
  • konwergencja
  • paralelizm
  • pokrewieństwo
  • powinowactwo
  • równoległość
  • zbieżność
  • związek