krzyżówka - pobranie wycinka tkanki w celu badania histopatologicznego

Określenie

pobranie wycinka tkanki w celu badania histopatologicznego

posiada 1 hasło
  • biopsja