krzyżówka - placówka dyplomatyczna najwyższego stopnia

Określenie

placówka dyplomatyczna najwyższego stopnia

posiada 1 hasło