krzyżówka - otrzymał ją Abraham od Boga

Określenie

otrzymał ją Abraham od Boga

posiada 1 hasło