krzyżówka - ostrokół z pali

Określenie

ostrokół z pali

posiada 1 hasło