krzyżówka - osoby duchowne prowadzące działalność misyjną