krzyżówka - osoba zwana niszczycielem

Określenie

osoba zwana niszczycielem

posiada 1 hasło