krzyżówka - osoba wielbiona przez tłumy

Określenie

osoba wielbiona przez tłumy

posiada 1 hasło