krzyżówka - osoba przeciwna integracji z Unią Europejską

Określenie

osoba przeciwna integracji z Unią Europejską

posiada 1 hasło