krzyżówka - osoba obowiązana do uiszczania daniny publicznej

Określenie

osoba obowiązana do uiszczania daniny publicznej

posiada 1 hasło