krzyżówka - osoba blada, cherlak lub orzęsek

Określenie

osoba blada, cherlak lub orzęsek (pierwotniak)

posiada 1 hasło