krzyżówka

osoba biorąca udział w wyborze papieża

Określenie

osoba biorąca udział w wyborze papieża

posiada 1 hasło: