krzyżówka - ornament wyszyty na tkaninie

Określenie

ornament wyszyty na tkaninie

posiada 1 hasło