krzyżówka - oprawca na szafocie

Określenie

oprawca na szafocie

posiada 1 hasło