krzyżówka - okresowe zmiany stanu układu

Określenie

okresowe zmiany stanu układu

posiada 1 hasło