krzyżówka - określa cechy człowieka na podstawie jego pisma ręcznego

Określenie

określa cechy człowieka na podstawie jego pisma ręcznego

posiada 1 hasło