krzyżówka - oklepany zwrot, komunał

Określenie

oklepany zwrot, komunał

posiada 1 hasło
  • slogan

Powiązane określenia posiadają 2 hasła

  • banał
  • ogólnik