krzyżówka - okazane potrzebującemu

Określenie

okazane potrzebującemu

posiada 1 hasło