krzyżówka

odnowa

Określenie

odnowa

posiada 1 hasło:
Określenie

odnowa

posiada dodatkowo 8 synonimów:
  • odbudowa
  • odnowienie
  • odtworzenie
  • przebudowa
  • regeneracja
  • rekonstrukcja
  • renowacja
  • rewaloryzacja