krzyżówka

odmienność

Określenie

odmienność

posiada 1 hasło:
Określenie

odmienność

posiada dodatkowo 3 synonimy:
  • różnica
  • różność
  • wariant