krzyżówka - odgłos łamanego chrustu

Określenie

odgłos łamanego chrustu

posiada 1 hasło