krzyżówka - oddział huty, w którym ogrzewa się rudę

Określenie

oddział huty, w którym ogrzewa się rudę

posiada 1 hasło