krzyżówka - oddanie czci królowi

Określenie

oddanie czci królowi

posiada 1 hasło