krzyżówka - obelżywy, wulgarny wyraz używany w stosunku do kogoś

Określenie

obelżywy, wulgarny wyraz używany w stosunku do kogoś

posiada 1 hasło
  • przekleństwo