krzyżówka

... Obama, polityk z USA

Określenie

... Obama, polityk z USA

posiada 1 hasło: