krzyżówka - nowotwór błony śluzowej, zazwyczaj niezłośliwy

Określenie

nowotwór błony śluzowej, zazwyczaj niezłośliwy

posiada 1 hasło
  • polip