krzyżówka

noszą kierpce

Określenie

noszą kierpce

posiada 1 hasło: