krzyżówka - nosi medalik na szyi

Określenie

nosi medalik na szyi

posiada 1 hasło